Comuna Bîlteni, Sat Moi, Nr. 287
+40723 274 082

Colectarea deseurilor periculoase si nepericuloase